PRAVIDELNÉ KONVERZAČNÍ HODINY S RODILÝM MLUVČÍM

pro předem přihlášené

English Communication Club

with Bill

Začínáme

 ve středu 1. února 2023

ve 14:25

v MP2 (místnost 13)