Právník ze střední na Univerzitě Palackého v Olomouci

V pátek 27. 1. se naše studentky z V5.A zúčastnily soutěže Právník ze střední na Univerzitě Palackého v Olomouci. V 1. kole zpracovaly svůj názor na téma Máme právo zvolit si pohlaví? formou podcastu a v pátek měly za úkol svou práci obhájit před komisí. Nakonec se umístily na krásném 2. místě a užily si den plný práva a argumentace. Blahopřejeme Zuzce a Majdě k tak krásnému výkonu!