Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky – M, AJ se budou konat v úterý 2. 5. 2023

M – zahájení v 8:00 (15 minut administrace, 135 minut test, 5 minut administrace)

M – konec v 10:35

AJ – zahájení v 13:30 (15 minut administrace,40 minut poslech, 10 minut administrace, 70 minut zkouška čtení, 5 minut administrace)

AJ – konec v 15:50

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky – ČJ se budou konat 3. 5. 2023

ČJ – zahájení v 8.00 (15 minut administrace, 85 minut test, 5 minut administrace)

ČJ – konec v 9:45

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky – M rozšiřující se budou konat 4. 5. 2023

M – zahájení v 8:00 (15 minut administrace, 150minut test, 5 minut administrace)

M – konec v 10:50