Zlatý list

51. ročník oblastního kola se konal v areálu Na Střelnici v pátek 28. dubna 2023.  

Zlatý list je přírodovědná soutěž kolektivů, ve které soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě tříčlenné hlídky. Na stanovištích soutěžní stezky se prověřují znalosti dětí ze šesti různých přírodovědných oborů. 

Gymnázium reprezentovala dvě soutěžní družstva žáků ze třídy V1.A a V2.A, na stanovištích pomáhalo 12 žáků třídy V5.A v roli zapisovatelů a porotců. Slunečné páteční dopoledne bylo protkané otázkami z oboru ekologie a ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika a neživé složky ekosystému. Celkem se účastnilo 12 soutěžních družstev, žáci ze třídy V2.A obsadili 1.místo a ze třídy V1.A 4.místo.  

Krajské kolo soutěže se bude konat 19. května v areálu Flora Olomouc.  

Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy 😊  

Členové vítězného družstva:  

  • Eliška Kadlecová  
  • Valerie Lazíková  
  • Apolena Martochová    
  • Gloria Kozlowska 
  • Anh Tuan Hoang  
  • Quoc Viet Hoang (V1.A)   

zapsala: Jana Horáková