Exkurze Den GIS

V pátek 10.11. se třída V4.A zúčastnila exkurze Den GIS na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Studenti si prošli interiér zeměpisné části fakulty, seznámili se s možnostmi 3D tisku a poslechli si přednášku, při které si mohli vyzkoušet práci s mapami v různých aplikacích. Součástí akce byla i prohlídka expozice Živá voda v Pevnosti poznání. Tam si naši studenti prověřili své znalosti o vodě, zvířatech či horninách, prozkoumali části živočichů pod mikroskopem a dozvěděli se nové poznatky o hadech žijících v Česku.