Cesta na Lékařskou fakultu

Ve čtvrtek 23. listopadu navštívila maturanty ze Semináře biochemie absolventka Gymnázia a dnes studentka Lékařské fakulty MUNI Brno Eva Vérostová s projektem Cesta na LF.  Eva je členkou spolku IFMSA (International Federation of Medical Students‘ Assotiations) neziskové organizace sdružující mediky po celém světě, ve svém volném čase navštěvuje střední školy a formou přednášky přibližuje středoškolákům studium medicíny a úskalí přechodu na vysokou školu, předává cenné informace o nelehkém přijímacím řízení a náročném šestiletém studiu. Průběh poutavé přednášky Eva doplnila ukázkou anatomických atlasů a skript, které každodenně využívá ke studiu. Na závěr žáky otestovala kvízem z latinských slovíček a byla mile překvapena znalostmi žáků. Věřím, že žáky inspirovala k zodpovědnému přístupu ke středoškolskému vzdělávání a ukázala jim cestu možného budoucího studia.  

Evě děkujeme za prezentaci Lékařské fakulty a přejeme úspěšné studium!    

zapsala: Jana Horáková