1. MÍSTO v krajském kole 60. ročníku CHEMICKÉ OLYMPIÁDY KATEGORIE A  

konaná v pátek 1.prosince 2023 v Olomouci – PřF UP Olomouc  

Celkem se účastnilo 10 řešitelů z Olomouckého kraje,  

7 žáků získalo nadpoloviční počet bodů.       

Adam Horák se umístil na 1.místě 

Eliška Bartošíková se umístila na 4.místě  

Krajské kolo se skládá ze dvou částí, v teoretické části se řešil tříhodinový test ze čtyřech oborů chemie (anorganická, organická, fyzikální, biochemie). Po krátké přestávce následovala tříhodinová praktická část, které poodhalila tajemství bílé tabletky a složení celaskonu.   

Blahopřejeme oběma účastníkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy😊  

zapsala: Mgr. Jana Horáková