Žáci Gymnázia Hranice darovali krev

Již podvanácté se žáci Gymnázia Hranice zúčastnili bezplatného dárcovství krve ve FN Olomouc.

Dobrovolníci z řad maturantů a žáků třetích ročníků navštívili Transfuzní oddělení FN Olomouc. Stateční žáci s dobrým srdcem a pedagogický dozor darovali nenahraditelnou tekutinu v celkovém objemu 4330 ml. Odjížděli jsme domů s pocitem, že dopoledne s dobrým skutkem má smysl a každých 470 ml darované krve může zachránit až tři lidské životy.

Děkujeme paní Ing. Monice Vlčkové za organizační zajištění darování krve a dodání odvahy všem prvodárcům😊

zapsala: Jana Horáková

v Hranicích 6.března 2024