AI a Claude 3

4. března byla oznámena nová rodina modelů Claude 3, zahrnující tři nové modely. Opus je nejinteligentnější z nich s přesahem na úroveň lidského myšlení. Všechny modely nabízejí vylepšené schopnosti v analýze, předpovědi, tvorbě obsahu a generování kódu. Představují významný pokrok v oblasti obecné umělé inteligence (AGI). 

Modely jsou snadno použitelné a mají potenciál v mnoha oblastech, jako např. poskytování nápadů a inspirací pro tvorbu obsahu. 

Modely Claude 3 vykazují méně odmítnutí a mají zlepšenou přesnost ve srovnání s předchozími modely. Opus dosahuje dvojnásobného zlepšení v náročných otevřených otázkách. Modely také umí lépe vyhledávat informace z dlouhých kontextových podnětů. 

Příspěvek připravil Tomáš Jančík a Justýna Václavíková

Zdroj: Introducing the next generation of Claude \ Anthropic (https://www.anthropic.com/news/claude-3-family