V1 poznává využití fyziky v medicíně i průmyslu

Dne 9. dubna žáci třídy V1 vyrazili na přírodovědně-technickou exkurzi do Olomouce na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého.

Na zajímavé přednášce o využití fyziky z pohledu medicíny jsme se dozvěděli, jak funguje lékařská zobrazovací technika, fyziologické a patofyziologické procesy v lidském těle. Následně jsme se v rámci prezentace „Okno do praxe“ dozvěděli, kde všude se můžeme s fyzikou a přírodovědnými předměty setkat v praxi v rámci pracovního uplatnění.