V3.A navštívila Muzeum Komenského

Dne 11. 4. Se třída V3.A vydala do Muzea Komenského v Přerově. Prohlídka začala v místnosti, jež je napodobeninou učebny ze 17. Století📚, pokračovala vyplněním pracovního listu, při kterém museli studenti splnit několik zábavných úkolů, a skončila prohlídkou věže muzea.  

Díky této návštěvě se všichni zúčastnění dozvěděli mnoho zajímavých faktů o životě a díle Jana Amose Komenského a zjistili, jaké historické události ovlivnily jeho tvorbu. Moc děkujeme za poutavou prohlídku!🤩