Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do šestiletého studijního oboru

V souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

Odkaz na sekci Přijímací řízení

Přijímací řízení – Gymnázium Hranice (gymnaziumhranice.cz)