Přijímací zkoušky do 6letého studia 1. termín

Datum / čas
17. dubna 2023
Celý den