Přijímací zkoušky do 6letého studia 2. termín

Datum / čas
18. dubna 2023
Celý den